Hjem - Lions Limfjorden

Menu

Ansøg om støtte

RETNINGSLINJER FOR STØTTE FRA LIONS  AALBORG LIMFJORDEN

Lions Aalborg Limfjorden er en humanitær organisation, der yder støtte til humanitære og velgørende formål - fortrinsvis i lokalområdet.
Yderligere støttes nationalt som internationalt gennem Lions Danmark.

Der er mulighed for at søge om donationer til velgørende formål, når der foreligger en velbegrundet beskrivelse ansøgning om støtte.

1. KLUBBEN STØTTER HUMANITÆRE OG ALMENT VELGØRENDE FORMÅL.

Ved bedømmelsen af støttebehovet lægges vægt på, at der er tale om et formål, som kun i meget begrænset omfang er berettiget til støtte fra stat og kommune.
Formål i Aalborg og omegn nyder fortrinsret i forhold til formål i andre dele af Danmark.

2. EN ANSØGNING OM STØTTE SKAL INDEHOLD FØLGENDE OPLYSNINGER:

  1. Beskrivelse af opgaven, der søges støtte til og begrundelse for ønsket om støtte
  2. Oplysninger i øvrigt, herunder om der er søgt støtte til samme formål
    andre steder (navn,adresse)
  3. Ansøgers navn, adresse, tlf.nr., mailadresse og bankkonto, hvortil evt. støtte kan overføres.
  4. Det ansøgte beløb med budget for projektet
  5. Beskrivelse af hvornår og hvordan støtten ønskes anvendt
UDOVER STØTTE (PUNKT 1) STØTTER KLUBBEN FORMÅL ANBEFALET AF LIONS DANMARK OG LIONS INTERNATIONAL

Ansøgningsskema  (PDF til print) Hvis der ønskes dokument til direkte indtastning af tekst kan dette fremsendes ved henvendelse til limfjorden ved lions prik dk.

Udfyld ansøgningen og send den til limfjorden ved lions prik dk.
Det er vigtigt, at der gives samtykke til, at ansøgning må deles med medlemmer i Lions Aalborg Limfjorden, for at vi kan behandle denne.

Vi kvitterer for modtagelse og vender tilbage, når der foreligger et endeligt svar.Bestyrelsen

Følg Lions