Hjem - Lions Aalborg Limfjorden

Menu

Ansøg om støtte

RETNINGSLINJER FOR STØTTE FRA LIONS  AALBORG LIMFJORDEN

Lions Aalborg Limfjorden er en humanitær organisation, der yder støtte til humanitære og velgørende formål - fortrinsvis i lokalområdet.
Yderligere støttes nationalt som internationalt gennem Lions Danmark.

Der er mulighed for at søge om donationer til velgørende formål, når der foreligger en velbegrundet beskrivelse ansøgning om støtte.

Udfyld ansøgningen og send den til limfjorden ved lions prik dk.

Vi kvitterer for modtagelse og vender tilbage, når der foreligger et endeligt svar.

1. KLUBBEN STØTTER HUMANITÆRE OG ALMENT VELGØRENDE FORMÅL.

Ved bedømmelsen af støttebehovet lægges vægt på, at der er tale om et formål, som kun i meget begrænset omfang er berettiget til støtte fra stat og kommune.
Formål i Aalborg og omegn nyder fortrinsret i forhold til formål i andre dele af Danmark.

2. EN ANSØGNING OM STØTTE SKAL INDEHOLD FØLGENDE OPLYSNINGER:

  1. Beskrivelse af opgaven, der søges støtte til og begrundelse for ønsket om støtte
  2. Oplysninger i øvrigt, herunder om der er søgt støtte til samme formål
    andre steder (navn,adresse)
  3. Ansøgers navn, adresse, tlf.nr., mailadresse og bankkonto, hvortil evt. støtte kan overføres.
  4. Det ansøgte beløb med budget for projektet
  5. Dokumentation for, hvornår og hvordan støtten ønskes anvendt
UDOVER STØTTE (PUNKT 1) STØTTER KLUBBEN FORMÅL ANBEFALET AF LIONS DANMARK OG LIONS INTERNATIONAL

Ansøgningen sendes til: limfjorden ved lions prik dk


Bestyrelsen

Følg Lions